6 خرداد 1403 ساعت 13:42

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به آزمون مربوطه خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

کلمات تخصصی مرتبط با مقاله‌نویسی و چاپ مقاله

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچون همه زمینه‌های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا در این قسمت برخی از کلمات تخصصی مرتبط با مقاله‌نویسی و چاپ مقاله موردبررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات تخصصی مهم در نگارش و چاپ مقاله

 

کلمات تخصصی در نگارش و چاپ مقاله

——————————————————-
  Article
 هر مقاله‌ای ازجمله مقالات چاپ‌شده در مجلات غیرعلمی.
——————————————————-
Paper
یک مقاله علمی پذیرفته‌شده در ژورنال‌های علمی.

——————————————————-
Manuscript
 متن مقاله پیش از پذیرفته شدن. درواقع manuscript پیش‌نویس نهایی یک paper می‌باشد.
——————————————————-
 Proceeding
 مقالات پذیرفته/ ارائه‌شده در یک کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانس.
——————————————————-
 Submit
 فرآیند ارسال مقاله به یک ژورنال یا یک کنفرانس.
——————————————————-
 Template
 الگوی نگارش یک مقاله علمی.
——————————————————-
Affiliation
 نام نویسنده‌ها به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی/ دانشگاهی.
——————————————————-
Corresponding author
 نویسنده مسئول مکاتبات و ارائه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فکس.
——————————————————-
TPC Technical Program Committee
 کمیته برنامه‌ریزی علمی کنفرانس.
——————————————————-
 Registration fee
هزینه ثبت‌نام بابت شرکت در کنفرانس و چاپ مقاله.
——————————————————-
 Early registration
هزینه ثبت‌نام زودهنگام که معمولاً مبلغ کمتری است نسبت به هزینه ثبت‌نام معمولی
——————————————————-
Extra page charge
 هزینه بیشتری که به ازی هر صفحه اضافی باید پرداخت شود
——————————————————-
Best papers
 مقالات برتر کنفرانس که معمولاً نسخه تکمیل‌شده آن‌ها در مجلات چاپ می‌شود که ممکن است برخی از این مجلات نیز ISI باشند.
——————————————————-
Regular issue
شماره‌های معمولی مجلات که به‌صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلاً هرماه به چاپ می‌رسد.
——————————————————-
Special issue
شماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular issue به چاپ می‌رسند.
——————————————————-
Final version
نسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح آن توسط نویسندگان.
——————————————————-
Peer review
 ژورنال‌هایی که مقالات ارسالی را جهت بررسی و اظهارنظر به دو یا سه داور که در آن زمینه دارای تخصص می‌باشند می سپارندتا آن‌ها نظرشان را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغیرات لازم مربوط به آن مقاله اعلام نمایند. این ژورنال‌ها از اعتبار بالایی برخوردارند.
——————————————————-
Blind review
 نوعی فرایند داوری در مجلات علمی است که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می‌شود تا داورها بتوانند داوری بی‌طرفانه و مطمئنی انجام دهند.
——————————————————-
Hot Papers
 مقالاتی که پس از چاپ در یک ژورنال علمی سرعت مورد استقبال جامعه علمی قرار بگیرند. مقالات Hot  Papers در فواصل زمانی معین توسط سایت مجلات مشخص می‌شوند و از ارزش بالایی برخوردارند.
——————————————————-
Review Paper
 این مقالات، مقالات مروری هستند که معمولاً توسط افراد صاحب‌نظر و باتجربه که به‌طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش‌هایی که در طی سال‌های گذشته بر روی آن موضوع انجام‌شده است مورد نگارش قرار می‌گیرند.
——————————————————-
Invited review
 مقالات مروریی هستند که معمولاً به دعوت یک ژورنال علمی توسط پژوهشگران برجسته در یک موضوع به‌روز پژوهشی، نگاشته می‌شود.
——————————————————-
Letter paper
 مقالاتی که ازنظر حداکثر تعداد کلمات به‌کاررفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد. ارزش علمی مقاله‌های از نوع Letter از مقاله‌های اصیل کمتر است. نکته مهم این است که امکان ارسال Letter به همه مجلات وجود ندارد.
——————————————————-
Short/ Rapid/ Brief Communication
  این مقالات مربوط به تحقیقاتی هستند که به نتایج جدید اما محدودی دست‌یافته است که در قالب short/ brief ارائه‌شده و چاپ می‌شوند. سرعت داوری و چاپ در این دسته از مقالات بیشتر از بقیه بوده که مزیت عمده آن‌ها بشمار می‌رود. درواقع در این مقالات، نتایج به‌صورت مختصر و مفید با تکیه‌بر نوآوری و اهمیت موضوع توضیح داده می‌شود.
——————————————————-
Aims and Scopes
 حیطه کاری و اهداف یک مجله می‌باشد.
——————————————————-
IFImpact factor
 ضریب تأثیر یک مجله است. IF عبارت است از نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشرشده قابل استناد در دو سال پیش از آن.
——————————————————-
Year IF
 میانگین IF در پنج سال گذشته
——————————————————-
Cited Half Life
 نیم‌عمر ارجاع شده. این شاخص نیمه‌عمر میزان ارجاعات به مقالات چاپ‌شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر نیم‌عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد به این معناست که اگر ۷ سال به عقب بازگردیم (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲)، ۵۰% تعداد کل استنادات به مجله در سال ۲۰۱۲ به دست می‌آید.
——————————————————-
Citing Half Life
  نیم‌عمر ارجاعی. این شاخص نیمه‌عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ‌شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر نیم‌عمر ارجاعی       (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ‌شده‌اند.
——————————————————-
Immediacy Index
  شاخص آنی است که عبارت است از نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشرشده‌ی قابل استناد در همان سال.
——————————————————-
open access
 ژورنال‌هایی که مقالات آن‌ها به‌صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد. این ژورنال‌ها برای چاپ مقالات هزینه چاپ مقاله را از نگارنده دریافت می‌کنند.
——————————————————-
Publication fee
  هزینه‌ای که ژورنال‌های open access جهت چاپ مقاله از نویسنده مقاله دریافت می‌کنند.
——————————————————-
Editorial Board
 شورای سردبیری ژورنال.
——————————————————-
Editor-in-Chief
سردبیر اصلی یک ژورنال که مسئولیت تعیین داورها و ویرایش نظر آن‌ها را بر عهده دارد.
——————————————————-
Associate Editor
 درصورتی‌که موضوع مقاله ارسال‌شده برای مجله از حیطه تخصصی سردبیر اصلی (Editor-in-Chief) مجله خارج باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیری با عنوان سردبیر مسئول (Associate Editor) انتخاب کرده و مسئولیت مقاله را به او واگذار می‌کند.
——————————————————-
Tittle
عنوان مقاله. عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند.
——————————————————-
Abstract
چکیده مقاله. در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به‌دست‌آمده، به‌طور شفاف و دقیق توضیح داده شود.
——————————————————-
Keywords
کلمات کلیدی مقاله. کلمات کلیدی بیان‌کننده موضوع مقاله هستند.
——————————————————-
Introduction
 مقدمه مقاله. در قسمت مقدمه، می‌بایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.
——————————————————-
Materials and methods
 مواد و روش‌ها مورداستفاده در مقاله. در این قسمت کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده‌شده، پروتکل انجام آزمایش (در مقالات تجربی) و روابط ریاضی، فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکرشده، نرم‌افزارهای استفاده‌شده و مقادیر عددی پارامترها (در مقالات تئوری) به‌طور کامل نوشته می‌شود.
——————————————————-
Results
نتایج. نتایج عملی به‌دست‌آمده در یک مقاله.
——————————————————-
Discussion
  بحث. این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد.
——————————————————-
Conclusion
  جمع‌بندی. این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می‌باشد.
——————————————————-
Acknowledgment
 تقدیر و تشکر. در این بخش از افراد، مؤسسات یا ارگانهایی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک تشکر و قدردانی می‌شود.
——————————————————-
References
مراجع. در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، به‌طور کامل و دقیق نوشته می‌شوند.
——————————————————-
Appendix
 ضمیمه. در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، گنجانده می‌شود.
——————————————————-
Supplementary materials/Data
 موارد تکمیلی. در بعضی مقالات اطلاعات تکمیلی همچون عکس، فیلم، جداول و … در قالب supplementary materials در سایت مجله گذشته می‌شود به‌طوری‌که دیگران بتوانند دانلود کنند و با استفاده از آن‌ها درک بهتری از نتایج و چگونگی انجام پژوهش به دست آورند.
——————————————————-
Guide for Author
بخشی در وب‌سایت ژورنال‌ها که تمام قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله را در اختیار نویسندگان علاقه‌مند جهت چاپ مقاله در آن ژورنال قرار می‌دهد.
——————————————————-
Cover Letter
 نامه‌ای است که از طرف نویسنده/ نویسندگان در مراحل ارسال مقاله به یک ژورنال ارائه می‌شود.
——————————————————-
Reviewers
 داورهایی که مقالات ارسالی به یک ژورنال را داوری می‌کنند و نظر خود را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغییرات یا اصلاحات موردنیاز آن مقاله را به ژورنال اعلام می‌کنند.
——————————————————-
Suggest Reviewers
 در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنال‌ها شما می‌توانید اسامی تعدادی داور را به ژورنال پیشنهاد دهید تا مقاله شمارا داوری کنند. ارسال یا عدم ارسال مقاله شما برای داورهای پیشنهادی شما طبق نظر ژورنال صورت می‌گیرد.
——————————————————-
Oppose Reviewers
در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنال‌ها شما می‌توانید اسامی افرادی را که به دلایلی مایل نیستید داور مقاله ارسالی شما باشند، به آن ژورنال اعلام کنید.
——————————————————-
Conflict of Interests
در فرآیند ارسال مقاله برای یک ژورنال در بخش Conflict of Interests بیان می‌گردد که نویسندگان در انجام پژوهش از هیچ لحاظی مشکلی نداشته و از ترتیب اسامی نوشته‌شده در مقاله نیز راضی هستند.
——————————————————-
Research Highlights
در فرآیند ارسال یک مقاله برای ژورنال در این قسمت نوآوری و نتایج ارزنده به‌دست‌آمده از انجام پژوهش در قالب جملات/ عبارت‌های تک‌خطی و با تعداد کلمات محدود نوشته می‌شود.
——————————————————-
Submitted
به مقاله ارسال‌شده برای یک ژورنال می‌گویند.
——————————————————-
Under review
زمانی که مقاله شما برای یک ژورنال ارسال می‌شود و در مرحله داوری است اصلاحا می‌گویند مقاله Under review (مقاله تحت داوری) است.
——————————————————-
Accept
پذیرش. حالتی است که مقاله شما جهت چاپ در یک ژورنال |پذیرش‌شده است.
——————————————————-
Revise
اصلاح. حالتی است که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود و دوباره در مرحله داوری قرار گیرد تا درنهایت در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن در ژورنال تصمیم‌گیری شود.
——————————————————-
Minor revision
اصلاح جزئی. در مرحله اصلاح (revise) وقتی اصلاحات کوچکی مانند ایرادهای نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله از سوی داوران پیشنهاد می‌گردد به آن اصلاح جزئی می‌گویند
——————————————————-
Major revision
اصلاح عمده. در مرحله اصلاح (revise) وقتی ایرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شود به آن اصلاح عمده می‌گویند.
——————————————————-
Reject
عدم پذیرش. حالتی است که ژورنال مقاله شمارا جهت چاپ رد می‌کند و نمی‌پذیرد آن را چاپ کند.
——————————————————-
reject and resubmit
گونه‌ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که مربوط به ضعیف بودن مقاله ارسال‌شده است و اگر نویسندگان، به‌دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان بازنگری و داوری مجدد وجود دارد و می‌توانند آن را مجدداً به مجله ارسال نمایند.
——————————————————-
complete reject
گونه‌ای از رد (reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که به دلایل مختلف مقاله ارسال‌شده به‌طور کامل رد شده است.
——————————————————-
Comment
نظر داورهای یک ژورنال در ارتباط با پیش‌نویس مقاله ارسال‌شده به آن ژورنال.
——————————————————-
Revised manuscript
 نسخه اصلاح‌شده یک مقاله
——————————————————-
DOIDigital Object Identifier
DOI شناسه الکترونیکی است که برای هر مقاله چاپ‌شده در یک ژورنال یک عدد منحصربه‌فرد است.
——————————————————-
Plagiarism
سرقت ادبی. نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در آن اگر جمله‌ای بدون هیچ‌گونه تغییر و عیناً از مقاله دیگری کپی شود. عمده ژورناله از این نظر مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای قدرتمند چک می‌کنند و در صورت کپی بودن جملات (حتی درصورتی‌که رفرنس آن ذکرشده باشد) مقاله را رد می‌کنند.
——————————————————-
Data fabrication
ساختن جعلی نتایج. نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در این حالت، نویسنده به‌صورت جعلی اطلاعات را ایجاد کرده و نتایج حاصل را در مقاله گزارش می‌کند.
——————————————————-
Data falsification
دست‌کاری نتایج. نوعی تقلب در نگارش مقاله است که در این حالت نویسنده نتایج به‌دست‌آمده را به‌گونه‌ای تغییر داده و عددسازی می‌کند که نتایج به وضعیت درست و مطلوب نزدیک باشند. در این مورد و نتایج جدیدی جعل نشده است بلکه نویسندگان نتایج واقعی به‌دست‌آمده را طوری انحراف و تغییر داده‌اند که مشابه حالت مورد انتظار باشد.
منبع : ایران مشاور

فایلهای دانلودی

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

قدم یار آزمون حقوقی

در سایت قدم یار آخرین اخبار و شرایط آزمونهای حقوقی را مشاهده فرمایید.

برچسب‌ها:

پیمایش به بالا