3 خرداد 1403 ساعت 22:43

عضویت در سایت قدم یار

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به رشته تحصيلی خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

آزمونهای کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری منابع آب معادن

منابع آب و معادن

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه آب و معادن معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود

کارشناس رسمی دادگستری ارزشیابی اموال منقول

ارزشیابی اموال منقول

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه ارزشیابی اموال منقول معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور پزشکی و غذایی

امور پزشکی، دارویی و غذایی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه امور پزشکی و غذایی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه امور مالی

امور مالی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه امور مالی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه

امور وسائط نقلیه

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه امور وسائط نقلیه معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور راه و ساختمان و نقشه برداری

راه و ساختمان و نقشه‌برداری

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه راه و ساختمان و نقشه‌برداری معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه صنعت و فن

صنعت و فن

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه صنعت و فن معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه فنون هنری

فنون هنری

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه فنون هنری معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی گروه خدمات اداری و عمومی

خدمات اداری و عمومی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه خدمات اداری و عمومی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی گروه ایمنی و حوادث

ایمنی و حوادث

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه ایمنی و حوادث معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه اقتصاد و دارایی

اقتصاد و دارایی

در این بخش آزمون کارشناس رسمی دادگستری گروه اقتصاد و دارایی معرفی شده و منابع و سوالها و پاسخنامه سنوات قبل به رایگان ارائه میشود.

اخبار آزمون کارشناس رسمی دادگستری

اخبار آزمون کارشناس رسمی دادگستری

در این بخش آخرین اخبار آزمون کارشناس رسمی دادگستری ارائه میشود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

قدم یار آزمون حقوقی

در سایت قدم یار آخرین اخبار و شرایط آزمونهای حقوقی را مشاهده فرمایید.

پیمایش به بالا