29 خرداد 1403 ساعت 13:00

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به آزمون مربوطه خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

تعرفه تبلیغات

مجموعه قدم یار با در نظر گرفتن حداکثر کیفیت ارائه شده در زمینه تبلیغات مشتریان، خدمات زیر را ارائه می‌نماید.

فهرست هزینه تبلیغات
  محل تبلیغابعاد تبلیغهزینه یک ماه (ریال)
صحفحه اصلی 1- جایگاه داخل هدر صفحه اصلی340×11040,000,000
  1- جایگاه داخل هدر صفحه اصلی340×11040,000,000
  2- جایگاه پایین اسلایدشو830×9035,000,000
  3- جایگاه باکس سمت چپ1150×40020,000,000
  4- جایگاه باکس سمت چپ2 150×40015,000,000
  5- جایگاه باکس سمت چپ3150×40010,000,000
  6- جایگاه باکس سمت راست1150×40020,000,000
  7- جایگاه باکس سمت راست2150×40015,000,000
  8- جایگاه باکس سمت راست3150×40010,000,000
  9- جایگاه بالای تخفیف دانشجویی چپ410×4512,000,000
  10- جایگاه بالای تخفیف دانشجویی راست410×4512,000,000
  11- جایگاه بالای رفاه دانشجویی چپ410×4510,000,000
  12- جایگاه بالای رفاه دانشجویی راست410×4510,000,000
  13- جایگاه بالای فوتر چپ410×458,000,000
  14- جایگاه بالای فوتر راست410×458,000,000
صفحه داخلی 15- جایگاه داخل هدر در صفحه داخلی340×11035,000,000
  16- جایگاه پایین هدر صفحه داخلی سمت چپ570×6513,000,000
  17- جایگاه پایین هدر صفحه داخلی سمت راست570×6513,000,000
  18- جایگاه باکس داخلی سمت چپ280×958,000,000
  19- جایگاه باکس داخلی سمت راست150×40010,000,000

 

تعرفعه تبلیغات
تعرفعه تبلیغات

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

پیمایش به بالا