6 خرداد 1403 ساعت 9:55

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به آزمون مربوطه خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

دانشجویان ناشر و نمایشگاه کتاب

دانشجویان ناشر و نمایشگاه کتاب

تمامی ضوابط حضور در نمایشگاه‌های کتاب استانی خصوصاً وظایف ناشر دانشجویان، در این مقاله که به قلم نویسندگان قدم یار به سرپرستی مهندس فرشاد مارچینی گردآوری شده است. سعی می‌شود به صورت خلاصه و با زبانی ساده در رابطه با قوانینی که دانشجوی ناشر باید در نمایشگاه کتاب رعایت کند جهت استفاده دانشجویان گرامی ارائه گردد.

دانشجویان ناشر و نمایشگاه کتاب

سیاست های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه ی رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ایجاد تسهیلات برای دسترسی دانشجو به تازه های نشر موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، با درنظر گرفتن قوانین مندرج در این دستورالعمل، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های استانی از طریق مشارکت و ثبت نام ناشران در پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاه می نماید.

شرایطی که دانشجوی ناشر برای شرکت در نمایشگاه باید رعایت کند:

– دانشجویان ناشر که می‌خواهند شرکت کنند می‌بایست پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.
–  تاریخ آخرین چاپ کتاب می‌بایست مربوط به چهار سال گذشته باشد.
– کتاب‌هایی که دانشجویان می‌خواهند به نمایشگاه معرفی کنند می‌بایست بارکد صحیح و رایج در صنعت نشر (بارکد شابک) را داشته باشند، روشن است کتاب‌هایی که بارکد صحیح نداشته باشند در نمایشگاه پذیرفته نمی شوند.
– قیمت کتاب در تاریخ ثبت نمونه و برگزاری نمایشگاه باید یکسان و مطابق گواهی اعلام وصول بوده و دست خوردگی یا تعویض صفحه شناسنامه نداشته باشد (کتاب‌های منتشره از سال 1390 و ما قبل، مشروط به اصلاح قیمت همراه با درج مهر ناشر در برگ شناسنامه کتاب، از این شرط مستثنی است)
– کتاب‌هایی که دانشجویان ناشر ثبت نام کننده، معرفی می کنند می‌بایست مربوط به خودش باشد و ضروری است گواهی اعلام وصول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد.
– ناشر می‌بایست حداقل 10% تخفیف برای بازدید کنندگان در نظر گیرد.

1) کتاب ها در نمایشگاه توسط خود دانشجویان ناشر و یا نمایندگانشان به نمایش گذاشته می شوند، پس ناشرانی که دارای حداقل 120 عنوان کتاب واجد شرایط اعلام شده اند، می‌توانند مستقیماً حضور داشته باشند.
تبصره1: ناشرانی که کمتر از 120 عنوان داشته باشند، می توانند با دریافت نمایندگی رسمی از دیگر ناشران شرایط حضور مستقیم در نمایشگاه را برای خود فراهم کنند.
تبصره2: تعداد عناوین بالا با توجه به ظرفیت و فضای نمایشگاهی هر استان (با توجه به تشخیص مؤسسه)، قابل افزایش و یا کاهش می‌باشد که تعداد مشخص و دقیق در رابطه با هر نمایشگاه، قبل از برگزای نمایشگاه رسماً اعلام می‌شود.
تبصره3: تعداد عناوین فوق به صورت پیش فرض برای عرضه در یک غرفه به مساحت 9 متر مربع تعیین شده است.
2) الزامی می‌باشد ناشران در تاریخ اعلام شده جهت ثبت نام و ورود اطلاعات کتاب‌های خود اقدام کنند. روشن می‌باشد، روشن است که درخواست های کامل نشده ترتیب اثر داده نمی‌شود.
3) الزامی می‌باشد کتب دانشجویان ناشر و نمایندگی های اخذ شده در نمایشگاه استانی با تعداد و لیست ثبت شده در سیستم مطابقت داشته باشد، عدم مطابقت باعث می‌شود طبق قوانین ناشر اجازه حضور در نمایشگاه های بعدی را نداشته باشند.
4) ناشران فقط اجازه دارند نمایندگی کتبی را بپذیرند که با حوزه فعالیت انتشارات خودشان مرتبط باشد.

5) ناشران فقط می‌توانند کتبی را ارئه دهند که در سیستم رایانه‌ای (فقط مربوط به خود و ناشرانی که از آن‌ها نمایندگی دارد) ثبت شده باشد و تعهد دارد هیچ کتاب یا کالای دیگری را در نمایشگاه عرضه نکند.
6) ناشران موظف هستند، فقط همان نوبت چاپی را که به دبیرخانه معرفی کرده است در نمایشگاه ارائه دهد و از ارائه چاپ قبل کتاب جداً خودداری کنند، چون در صورت مشاهده از عرضه کتاب ناشر جلوگیری می‌شود.
7) تمام کتاب‌های موجود در نمایشگاه به قیمت اعلام شده کتب در فرم ثبت نام عرضه می شوند و پس از ثبت در سیستم به هیچ وجه تغییر نمی کنند، روشن است در صورت چاپ مجدد کتاب و افزایش قیمت آن، ناشران می‌توانند به ویرایش و اصلاح قیمت و دیگر مشخصاتی چون نوبت چاپ کتاب در سایت اقدام کنند.
8) به دلیل محدود بودن فضای نمایشگاه‌های استانی، اگر عناوین کتاب‌هایی که دانشجویان ناشر ارائه می دهند بیش از گنجایش عرضه کتاب در نمایشگاه‌های استانی باشد، نمایشگاه ها مجاز به انتخاب کتاب یا ناشر برای حضور (با توجه به تنوع عناوین و نیازهای هر استان) و یا کاهش برخی از عناوین هرکدام از ناشران می باشند.
9) ارائه و عرضه کتاب فقط به وسیله ی یک ناشر ممکن می‌باشد.
10) تخصیص غرفه در نمایشگاه‌های استانی که به تشخیص موسسه و تأیید معاونت، دارای رونق و صرفه اقتصادی می‌باشد، در قبال پرداخت قسمتی از هزینه‌های غرفه به وسیله ی ناشر انجام می‌شود.
تبصره: موسسه مجاز می‌باشد در تمام نمایشگاه‌های استانی به دلیل تأمین قسمتی از هزینه‌های اجرایی، تا سقف 20% فضای نمایشگاهی را بعد از دریافت هزینه مربوط در اختیار ناشران متقاضی فضای مازاد بر سهمیه مقرر قرار دهد.

دانشجویان ناشر و نمایشگاه کتاب

نمایندگی:

اگر دانشجو ناشر بخواهد به انتشارات دیگری برای عرضه کتب خود در نمایشگاه نمایندگی دهد، ضروری می باشد بعد از ثبت نام در سایت، به ارائه معرفی‌نامه کتبی با مهر و امضای مدیر مسئول انتشارات به دبیرخانه نمایشگاه‌های استانی کتاب بپردازد.
دانشجویان ناشری که عناوین کمتری از حد مقرر در ردیف 3 این ضوابط را دارند، فقط با اعطای نمایندگی به ناشران دیگر و یا دریافت نمایندگی از سایر ناشران (به گونه ای که مجموع تعداد عناوین خود را به حداقل تعداد اعلام شده برسانند) می‌توانند حضور مستقیم و غرفه ای مجزا در نمایشگاه داشته باشند.
تبصره1: دادن نمایندگی به نمایندگان و کتابفروشان استانی و تشکل های صنفی به وسیله هر یک از ناشران بی مانع می‌باشد.
تبصره2: دادن نمایندگی به بیش از یک ناشر در یک نمایشگاه استانی مجاز نمی‌باشد.

تخصیص و آماده سازی غرفه:

روش اختصاص غرفه با توجه به موضوع فعالیت (دانشگاهی، عمومی و مذهبی، كمك آموزشی و كودك و نوجوان)، میزان فعالیت، تعداد عناوین قابل ارائه ناشر، فضای فیزیكی نمایشگاه و همچنین نیازهای هر استان می‌باشد؛

1) ترتیب غرفه ها با توجه به موضوع فعالیت ناشر و ترتیب الفبایی می‌باشد.
2) تخصیص غرفه به ناشران استان بعد از ثبت نام در سایت ممکن می‌باشد.
3) تا ظهر روز قبل از افتتاح نمایشگاه، غرفه ها به دانشجویان ناشر تحویل داده می‌شود و لازم می‌باشد آنها تا ساعت 21 همان روز غرفه را آماده سازند.
4) اگر دانشجویان ناشر تا ساعت 14 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به آماده سازی و تحویل غرفه خود مراجعه نکند، غرفه او واگذار می‌شود.
5) با در نظر گرفتن هماهنگی غرفه ها، خطاطی كتیبه های هر غرفه فقط به عهده ستاد برگزاری می‌باشد.
6) هر گونه تغییراتی بر روی کتیبه و یا بالای غرفه ممنوع می‌باشد.
7) تبلیغات و اطلاع رسانی در محوطه نمایشگاه، فقط با هماهنگی ستاد اجرایی نمایشگاه ممکن می‌باشد.
8) تغییر شكل غرفه، رنگ آمیزی و آسیب رساندن به تجهیزات نمایشگاهی و استفاده غیرمتعارف از آنها ممنوع می‌باشد.
9) در طول مدت برگزاری نمایشگاه تمیز کردن غرفه بر عهده ناشران می‌باشد.

مقررات فروش در نمایشگاه:

– ناشران شرکت کننده در نمایشگاه، فقط می‌توانند کتب خود را ارائه دهند و بفروشند و عرضه کتاب‌های ناشران دیگر ممنوع است.
– کتاب‌هایی که به وسیله ی دو یا چند ناشر به طور مشترک منتشر می‌شود، فقط در یکی از غرفه ها امکان به عرضه می‌باشد.
– فقط کتبی که دارای مجوز چاپ و نشر و اعلام وصول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد در نمایشگاه قابل عرضه است.
-ناشران می‌بایست کتاب‌هایشان را حداقل با 10 درصد تخفیف به بازدیدكنندگان بفروشند.
– هرگونه دستکاری و مخدوش قیمت کتاب به هر دلیلی ممنوع است و مسئولیت آن بر عهده ناشر ثبت¬نام كننده می‌باشد.
-الزامی است ناشر هنگام فروش کتاب فاکتور رسمی در اختیار خریدار قرار دهد.
– فروش هرگونه کالا فرهنگی به غیر از کتاب ممنوع می‌باشد.
– در صورت عودت کتاب توسط خریدار به ناشر، وظیفه دارد با اطمینان از سلامت آن اقدام به تعویض یا پس گرفتن نماید.
– فروش كتب لاتین و عربی (چاپ خارج از كشور) با بن كتاب ممنوع است.
– مهر ناشری که غرفه به نام او واگذار گردیده، می‌بایست در طول مدت برگزاری نمایشگاه حتماً توسط ناشر نگهداری شود.
– بن خرید هر نمایشگاه مخصوص همان نمایشگاه می‌باشد و همه ی ناشران شرکت کننده باید حتماً آنرا از بازدید کننده بپذیرند.
– ناشران دانشجو که شرکت کرده اند تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از بن كتاب نمایشگاه نمی باشند.
ناشران دانشجو می توانند برنامه ها، سخنرانی ها، سمینارها و مراسمی را كه مدنظر دارند با هماهنگی قبلی با مدیریت نمایشگاه در بخش فعالیت های جنبی برگزار کنند.

رسیدگی به تخلفات:

برای رسیدگی و صدور حکم هنگام تخلفات احتمالی از طرف شركت كنندگان (ناشران) در نمایشگاه های استانی، کمیته ای با مجموعه ای از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف- نماینده معاونت امور فرهنگی؛
ب – نماینده مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران؛
ج – نماینده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛
د – نماینده حراست؛
هـ- نماینده تشکل های صنفی حاضر در نمایشگاه؛

سایر موارد:

– ضروروی است دانشجویان ناشر مرد و زن شئونات، پوشش و هنجارهای اسلامی و فرهنگی را رعایت کنند.
– پیوست کارت شناسایی برای ناشران دانشجو در تمام مدت حضور در نمایشگاه ضروری می‌باشد.
– در نمایشگاه استعمال دخانیات ممنوع می‌باشد.
– هرگونه مزاحمت های صوتی برای دیگر غرفه ها ممنوع می‌باشد.
– ناشران دانشجو می‌بایست هر روزه 15 دقیقه قبل از بازگشایی غرفه حضور داشته باشند.
– تبعیت از قوانین اجرایی ستاد نمایشگاه از جمله ساعت حضور و … ضروری می‌باشد.

شهر آفتاب و تمامی راه های دسترسی به آن

امسال نمایشگاه کتاب به جای مصلای تهران یا محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران در مرکزی به نام شهر آفتاب برگزار می‌شود. این یعنی ما از 15 تا 25 اردیبهشت ماه برای شرکت در نمایشگاه کتاب باید به جای دیگری برویم که خارج از شهر تهران است و خیلی ها ممکن است راه رسیدن به آن را بلد نباشند.
مجموعه نمایشگاه شهرآفتاب در جنوب شهر تهران در زمینی به مساحت 138 هکتار در مجاورت مرقد مطهر امام خمینی (ره) و به فاصله اندکی از فرودگاه امام خمینی (ره) در مسیر اتوبان تهران – قم واقع شده است. این مجموعه دارای یک ورودی شرقی از طریق اتوبان تهران – قم و یک ورودی از کمربندی شهرآفتاب است.

فایلهای دانلودی

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

قدم یار آزمون حقوقی

در سایت قدم یار آخرین اخبار و شرایط آزمونهای حقوقی را مشاهده فرمایید.

برچسب‌ها:

پیمایش به بالا