30 تیر 1403 ساعت 15:27

آيا میخواهید در سایت قدمیار، خدمات و دانلودهای مربوط به آزمون مربوطه خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.

معرفی و دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری طبق قوانین حاکم توسط دو مرکز کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه برگزار می‌شود. این آزمون معیاری است برای انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری که قرار است با قضات درست به روشن شدن حقایق پرونده‌ها، کمک نمایند.

در این مقاله که به قلم نویسندگان قدم یار به سرپرستی مهندس فرشاد مارچینی گردآوری شده است، سعی می‌شود به صورت خلاصه و با زبانی ساده در رابطه با آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی جهت استفاده دانشجویان گرامی ارائه گردد.

معرفی و دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

رشته کشاورزی و منابع طبیعی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در حال حاضر در سال‌های 71، 73، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 84، 86، 88 و 90 ، 95 و 98 توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شده است. همچنین این رشته در سال‌های 80، 85، 86 و 87 توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برگزار شده است.
در اوایل برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری، تمامی رشته‌ها معمولا به صورت تشریحی و در بعضی اوقات به صورت تستی و تشریحی برگزار می‌شده. اما در سال‌های اخیر تمامی آزمون‌های کارشناس رسمی دادگستری از جمله رشته کشاورزی و منابع طبیعی به صورت تستی برگزار می‌گردد.

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

برای آزمون کارشناس رسمی دادگستری به طور معمول منابع مشخصی ارائه نمی‌گردد. مرور کردن سوالات سال‌های قبل آزمون کارشناس رسمی دادگستری، یکی از بهترین راه ها برای کسب آمادگی لازم جهت شرکت در این آزمون می‌باشد.

منابع امتحانی مشترک آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید برخی از قوانین مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری تسلط داشته باشند. این قوانین برای همه کارشناسان همسان است. بنابراین، انها باید این قوانین را به عنوان منابع عمومی آزمون خود در نظر بگیرند، که در زیر به این قوانین اشاره می کنیم:

منابع امتحانی مشترک کارشناس رسمی دادگستری

o آيين نامه اجرايی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 27/11/1397 رئيس قوه قضائيه
o مواد مرتبط با کارشناسی در قوانين آيين دادرسی مدنی و كيفری
o قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/01/1381
o ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
o آيين نامه اجرايی قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری

مجموعه قدم یار تلاش کرده است تا با گردآوری تمامی سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی این مشکل را از دانشجویان گرامی سلب نماید.

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

توضیحات

منابع آزمون

مقطع تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • بیوتکنولوژی (گرایش کشاورزی)
 • علوم و مهندسی باغبانی، مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی آبخیز
 • علوم و مهندسی مرتع

داﺷﺘﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ بالاتر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 5 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ (تشخیص سابقه کار مرتبط به عهده مرکز می‌باشد)

 • مرتع داری
 • رابطه آب، خاک و گیاه
 • زراعت عمومی
 • باغبانی عمومی
 • اکولوژی
 • خاک شناسی  عمومی
 • آبیاری عمومی
 • مساحی و نقشه برداری
 •  علوم و مهندسی آب
 • مهندسی آب
 • مهندسی آبیاری
 • ژنتیک و بهنژادی گیاهی
 • آگروتکنولوژی
 • آگرواکولوژی
 • مدیریت حاصلخیزی و زیست فن آوری خاک
 • مدیریت منابع خاک
 •  مدیریت کشاورزی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • علوم و مهندسی جنگل
 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • مهندسی زراعت
 • مهندس مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
 • مهندس علوم کشاورزی
 • مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
 • مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • مهندسی مرتع و آبخیزداری
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایش‌ها)
 • مهندسی کشاورزی (گرایش‌های گیاه پزشکی، باغبانی)
 • اقتصاد کشاورزی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • خاک شناسی
 • آبیاری
 • مهندسی آب
 • علوم و مهندسی آب
 • مهندسی احیاء مناطق خشک و بیابانی
 • علمی کاربردی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر
 • علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات
 • علمی کاربردی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
 • مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • مهندسی فن آوری گیاهان دارویی و معطر
 • مهندسی منابع طبیعی (گرایش مرتع و آبخیزداری)
 • مهندسی فن آوری باغبانی (کلیه گرایش‌ها)
 • مهندسی فن آوری گیاه پزشکی (کلیه گرایش‌ها)

صلاحیت‌های کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

رشته کشاورزی و منابع طبیعی جزو گروه‌های تخصصی کشاورزی قرار دارد، کارشناسان رسمی این رشته، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به عنوان کارشناس رسمی نیز در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید. رشته کشاورزی و منابع طبیعی یکی از رشته‌های مهم به حساب می‌آید و شغل اکثر روستایان مرتبط با این رشته است. این رشته از لحاظ اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

دیگر صلاحیت‌های کارشناسان رسمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

• ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک‌ها و محصولات آن‌ها و برآورد میزان خسارت وارده (ارزیابی اراضی مزروعی و بایر که سابقه زراعی داشته و با توجه به نوع محصولات و آب‌وخاک و میزان آن با شرایط مساعد آب و هوائی منطقه برای دیم‌کاری و سایر عوامل و برآورد میزان خسارت وارده به اراضی و محصولات و ارزیابی باغات (آبی و دیم) مثمر و غیرمثمر و خزانه‌ها با توجه به عوامل فوق الاشاره و برآورد میزان خسارات وارده به باغات و محصولات آن‌ها ارزیابی پارک‌ها با توجه به نوع اشجار و درختچه‌های زینتی یا غیر زینتی و بوته گل‌های چندساله یا یک‌ساله و برآورد میزان خسارات وارده به آن‌ها و یا تولیدات آن‌ها)
• ارزیابی زراعت‌ها و تولیدات گلخانه‌ای، کشت بافت بذور و نهال‌های اصلاح‌شده ژنتیکی (ارزش‌گذاری محصولات و تولیدات زراعی و گلخانه‌ای، کشت بافت بذر و نهال‌های اصلاح‌شده به طریق ژنتیکی)
• ارزیابی ساختمان‌ها و تأُسیسات روستایی متعارف (تشخیص و ارزیابی ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات روستایی و کشاورزی که در امور کشاورزی مورداستفاده قرار می‌گیرند)
• ارزیابی فرآورده‌ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آن‌ها (ارزش‌گذاری به انواع فرآورده‌های محصولات فرعی جنگلی، مرتعی، انواع چوب‌های جنگلی، علوفه مرتعی بر اساس میزان تولید در واحد سطح و تعیین میزان خسارت وارده به عرصه و اعیان آن‌ها)
• ارزیابی ماشین‌آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی (ارزیابی ماشین‌آلات و وسایل و لوازم کشاورزی که در مراحل مختلف اراضی کشاورزی شامل عملیات و آماده‌سازی (کاشت، داشت، برداشت) و عملیات بعد از برداشت و همچنین ارزیابی انبارهای لوازم‌یدکی موجود و لوازم اسقاطی یا از رده خارج‌شده)
• ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، محموله‌های محصولات کشاورزی و تعیین خسارت وارده به آن‌ها (ارزش‌گذاری محصولات کشاورزی در انبارها، سیلوهای غلات یا علوفه‌ای یا سردخانه‌ها، محموله‌های محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی و تعیین میزان خسارت وارده به آن‌ها)
• تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه‌زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آن‌ها (شناسایی و تشخیص اراضی جنگلی، مرتعی، بیابانی، چشمه‌زارها و رویشگاه‌های مختلف و جنگل‌های در دست کاشت یا اراضی زراعی (آبی، دیم) با توجه به شرایط طبیعی خاکم بر منطقه مانند اقلیم، خاک، آب و غیره و نیز ارزیابی هریک از آن‌ها بر اساس توان تولید.)
• تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر موات ازنظر کشاورزی (تشخیص دایر یا بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (۱۵/۰۴/۱۳۵۸) یا تشخیص عدم دایر و بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر و اعلام موات بودن اراضی)
• تعیین اجاره بهاء و اجرت‌المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات (جهت تعیین اجارات و امتیازات املاک و باغات و مزارع کشاورزی و همچنین حقوق افرادی که به نحو مقتضی عوامل اجرائی در زمین دارند و نیازمند به تشخیص این نوع حقوق و امتیازات می‌باشند.)
• تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ازنظر کشاورزی (تفسیر عکس‌های هوائی در مقاطع مختلف سال‌های قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (۰۵/۰۴/۱۳۵۸) با رعایت و تشخیص بر دایر، بایر یا موات بودن اراضی ازنظر کشاورزی و منابع طبیعی)
• خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی (تعیین نوعیت خاک از نظر ساختمان و بافت و نفوذپذیری و تشخیص رنگ و شور و یا قلیائی بودن و املاح طبقات خاک و تفسیر آن‌ها برای مصارف کشاورزی، بررسی و تشخیص و تعیین میزان آب موردنیاز در زراعت‌ها و باغات مراتع و جنگل‌ها)
• رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی
• رسیدگی به اختلافات ملکی و محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین‌های کشاورزی (تشخیص اختلاف کشاورزان در اراضی مجاور و مشابه و مشترک با یکدیگر و نیز تعیین حدودوثغور حقوقی ارتفاقی تعیین‌شده از قبل و مندرج در اسناد ثبتی و نیز در قولنامه‌ها و بنچاق که مالکیت آن‌ها را محرز دانسته و نحوه مجاز از آن‌ها)
• مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل (مساحی نمودن اراضی کشاورزی، باغات، مراتع و جنگل و تفکیک و افراز نمودن آن‌ها و شناسایی موقعیت)

شرایط عمومی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

1. متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی
2. داشتن تابعیت ایرانی
3. نداشتن پیشینه کیفری
4. عدم اعتیاد به مواد مخدر
5. نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام
6. داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر -نه معادل- در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
7. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت‌نام
8. داشتن حداقل 25 سال سن
9. داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)
10. داشتن سلامت جسمی لازم که شخصاً بتواند امور کارشناسی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد

شرایط اختصاصی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

داشتن مدرک معتبر از رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و گیاهپزشکی (باستثناء مهندسی محیط زیست، دامپروری و صنایع چوب) و همچنین علاوه بر داشتن شرایط عمومی می‌بایست، شرایط اختصاصی از قبیل گواهی معتبر مبنی بر داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا (پس از اخذ مدرک کارشناسی یا بالاتر) در روز ثبت‌نام و اصل آن‌ها را هنگام مصاحبه علمی و تجربی ارائه نمایند.

دانلود رایگان سوالات سالهای قبل آزمون کارشناس رسمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

هدف اصلی مجموعه و پرتال قدم‌یار فراهم نمودن مكانی پویا و بروز، جهت خبررسانی و همچنین استفاده رایگان دانشجویان گرامی از تمامی خدمات سایت می‌باشد. در این پرتال سعی می‌گردد دانشجویان، تمامی خدماتی که در طی دوران تحصیل و ارتقاء به مقاطع علمی بالاتر نیاز دارند را به صورت کامل و جامع دریافت نمایند.
آيا میخواهید در سایت قدم‌یار، خدمات و دانلودهای مربوط به رشته تحصيلی خود را رايگان دريافت نمایید!!!!
کافی است با يک ثبت نام چند ثانيه ای، با ما همقدم شويد.
برای دانلود رایگان سوالات آزمونهای برگزار شده تا کنون، مربوط به آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، در ادامه با سایت قدم یار همراه باشید :

فایلهای دانلودی

کد و عنوان رشته امتحانی سال برگزاری دانلود
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی دی 98 دی 98
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آبان 95 آبان 95
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی مهر 90 مهر 90
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی مرداد 88 مرداد 88
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی شهریور 86 شهریور 86
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی 1384 1384
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی شهریور 82 شهریور 82
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی اردیبهشت 81 اردیبهشت 81
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی تیر 80 تیر 80
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی بهمن 79 بهمن 79
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی اسفند 78 اسفند 78
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی اسفند 77 اسفند 77
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آذر 75 آذر 75
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی مرداد 75 مرداد 75
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی تیر 73 تیر 73
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی اسفند 71 اسفند 71
دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی اردیبهشت 71 اردیبهشت 71

این مطلب را به اشتراک بگذارید…

قدم یار آزمون حقوقی

در سایت قدم یار آخرین اخبار و شرایط آزمونهای حقوقی را مشاهده فرمایید.

برچسب‌ها:

اسکرول به بالا